Архив

Начало » Архив
2 02, 2023

Коледно ателие в Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа гр. Свищов

февруари 2nd, 2023|

През месец декември в рамките на проект "Център за ранна интеревнеция на уврежданията и семейна подкрепа"  № BG05М90Р001-2.032-0004 реализиращ се на територията на община Свищов от Фондация ЕКИП и Община Свищов, беше организирано приложно ателие за изработване на коледни картички и сувенири. Това беше първото от поредицата творчески ателиета предвидени през 2020 год., в които майки на деца получаващи услуги [...]

2 02, 2023

Детски фестивал по случай Националната седмица на четенето

февруари 2nd, 2023|

  Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа. Договор: BG05M2OP001-3.001-0101 На 25.10.2018 се проведе детски фестивал по случай Националната седмица на четенето. Във фестивала се включиха деца и родители от ДГ "М. Рубенова" и Дг "Здравец". Децата пресъздадоха любими приказки под надслов ""Аз съм книжка веселушка, ваша най - обич на дружка". [...]

2 02, 2023

Финален модул на обученията за НПО. Практическо приложение. Разработване на концепции и планове за доброволчески инициативи на местно ниво

февруари 2nd, 2023|

На 20 и 29 септември се проведе последното обучение за представители на НПО. Целта на обучението беше да запознае участниците с приложението на концепциите за разработване на проекти при реализиране на местни инициативи в подкрепа на децата настанени в ЦНСТ; да създаде условия за стимулиране на доброволчеството и активизиране на местните ресурси на гражданските организации в подкрепа на социални каузи; [...]

2 02, 2023

Обучение за НПО – „Доброволчеството – смисъл и ползи. Набиране и управление на доброволци“

февруари 2nd, 2023|

На 10 и 11 август се проведе обучение на тема „Доброволчеството – смисъл и ползи. Набиране и управление на доброволци“ за НПО. Тематичното съдържание на обучението се вписваше в цялостната концепция на проекта „Следвай мечтите им“, който от една страна има за цел да стимулира създаването на едно активно гражданско общество и от друга да мотивира представителите на местните НПО [...]

2 02, 2023

„Ефективно функциониране и взаимодействие на НПО на местно ниво“ – обучение за НПО по проект „Следвай мечтите им

февруари 2nd, 2023|

На 3 и 4 юли се проведе обучение на тема „Ефективно функциониране и взаимодействие на НПО на местно ниво“. Обучението се организира в рамките на проект „СЛЕДВАЙ МЕЧТИТЕ ИМ!“ , който се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. - ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Предназначено е [...]

2 02, 2023

Стартираха обучения за неправителствени организации по проект „Следвай мечтите им!

февруари 2nd, 2023|

На 28 и 29 април се  проведе първото обучение на НПО в рамките на проекта "Следвай мечтите им". В него взеха участие представители на НПО от Бургас, Поморие, Карнобат и Средец. Проектът се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. - ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В обучението се [...]

2 02, 2023

Проект „Следвай мечтите им!“

февруари 2nd, 2023|

  Проектът се финансира по  ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. - ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление Приоритет: Подпомагане на активното гражданство Вид на проекта спрямо размера на търсеното финансиране: малък Продължителност на проекта в месеци: 18, начало на проекта 01.11.2014г.  Място за [...]

2 02, 2023

През юни 2014год. Фондация ЕКИП стартира изпълнение на проект „Доброволчество в подкрепа на деинституционализацията на деца“

февруари 2nd, 2023|

                      ПРОЕКТА СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА "ВЯРА В ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО" на Фондация Лале и OAK Foundation. Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата в специализираните институции и гарантиране правото им да растат [...]

2 02, 2023

Проект „Не сме различни“

февруари 2nd, 2023|

Проектът се изпълнява по ОПРЧР, Схема BG051PO001-4.1.04 Партньори в проекта: ФОНДАЦИЯ ЕКИП Софийски университет „Св. Климент Охридски” ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. МОМЧИЛГРАД СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ГР. МОМЧИЛГРАД ОУ ,,Н.Й.Впцаров" ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий" ОУ,,Васил Левски" Целодневна детска градина „Зорница“ – град Момчилград Целодневна детска градина „Щастливо детство“ – град Момчилград Целта на проекта е подобряване достъпа до интегрираното обучение на деца със [...]

2 02, 2023

Проект „Всички заедно“

февруари 2nd, 2023|

Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” Бенефициент по проекта е Социално-педагогически интернат “Христо Ботев”, с. Драгоданово, обл. Сливен. Партньори в изпълнение на проектните дейности са Фондация „ЕКИП,”Фондация ”Алтернатива за всички”, Сдружение „Агенция Сливенр Бургаски свободен университет - Център по [...]

Go to Top