На 3 и 4 юли се проведе обучение на тема „Ефективно функциониране и взаимодействие на НПО на местно ниво“.

Обучението се организира в рамките на проект „СЛЕДВАЙ МЕЧТИТЕ ИМ!“ , който се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. – ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Предназначено е за местни организации/институции от градовете Бургас, Карнобат, Средец и Поморие, които работят в сферата на детската закрила или такива, които имат намерения да развиват дейности в този сектор.

Факт е, че броят на НПО в по-малките градове на общината е твърде малък. Силната финансова зависимост от външни донори създава затруднения при изграждане на партньорство, защото трудно се синхронизират приоритети, целеви групи, социални каузи. Местните НПО имат спорадични и самостоятелни изяви. Прави впечатление ролята на читалищата, които са активен участник и сериозен местен ресурс. Често те са основен инициатор и привличат в дейностите си НПО. По-голяма част от участниците в обучението осмислиха ползите от сътрудничество през личния си опит и преживявания и коментираха възможности за прилагане на този подход в професионалната си практика, което даде перспектива за по-нататъшни взаимоотношения на участниците. Участниците споделиха своя опити и генерираха идеи, които могат да подпомогнат тяхното по-добро функциониране в общностите, в които работят.