Архив

Начало » Архив
Архив
202, 2023

Коледно ателие в Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа гр. Свищов

През месец декември в рамките на проект "Център за ранна интеревнеция на уврежданията и семейна подкрепа"  № BG05М90Р001-2.032-0004 реализиращ се на територията на община Свищов от Фондация ЕКИП и Община Свищов, беше организирано приложно ателие за изработване на коледни [...]

202, 2023

Детски фестивал по случай Националната седмица на четенето

  Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа. Договор: BG05M2OP001-3.001-0101 На 25.10.2018 се проведе детски фестивал по случай Националната седмица на четенето. Във фестивала се включиха деца и родители от ДГ [...]

202, 2023

Финален модул на обученията за НПО. Практическо приложение. Разработване на концепции и планове за доброволчески инициативи на местно ниво

На 20 и 29 септември се проведе последното обучение за представители на НПО. Целта на обучението беше да запознае участниците с приложението на концепциите за разработване на проекти при реализиране на местни инициативи в подкрепа на децата настанени в [...]

202, 2023

Обучение за НПО – „Доброволчеството – смисъл и ползи. Набиране и управление на доброволци“

На 10 и 11 август се проведе обучение на тема „Доброволчеството – смисъл и ползи. Набиране и управление на доброволци“ за НПО. Тематичното съдържание на обучението се вписваше в цялостната концепция на проекта „Следвай мечтите им“, който от една [...]

202, 2023

„Ефективно функциониране и взаимодействие на НПО на местно ниво“ – обучение за НПО по проект „Следвай мечтите им

На 3 и 4 юли се проведе обучение на тема „Ефективно функциониране и взаимодействие на НПО на местно ниво“. Обучението се организира в рамките на проект „СЛЕДВАЙ МЕЧТИТЕ ИМ!“ , който се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО [...]

202, 2023

Стартираха обучения за неправителствени организации по проект „Следвай мечтите им!

На 28 и 29 април се  проведе първото обучение на НПО в рамките на проекта "Следвай мечтите им". В него взеха участие представители на НПО от Бургас, Поморие, Карнобат и Средец. Проектът се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В [...]

202, 2023

Проект „Следвай мечтите им!“

  Проектът се финансира по  ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. - ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление Приоритет: Подпомагане на [...]

202, 2023

През юни 2014год. Фондация ЕКИП стартира изпълнение на проект „Доброволчество в подкрепа на деинституционализацията на деца“

                      ПРОЕКТА СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА "ВЯРА В ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО" на Фондация Лале и OAK Foundation. Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в [...]

202, 2023

Проект „Не сме различни“

Проектът се изпълнява по ОПРЧР, Схема BG051PO001-4.1.04 Партньори в проекта: ФОНДАЦИЯ ЕКИП Софийски университет „Св. Климент Охридски” ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. МОМЧИЛГРАД СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ГР. МОМЧИЛГРАД ОУ ,,Н.Й.Впцаров" ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий" ОУ,,Васил Левски" Целодневна детска градина „Зорница“ – [...]

202, 2023

Проект „Всички заедно“

Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” Бенефициент по проекта е Социално-педагогически интернат “Христо Ботев”, с. Драгоданово, обл. Сливен. [...]

202, 2023

ПРОЕКТ „RAINBOW HAS“

Целта на проекта RAINBOW HAS е да се анализира и подобри степента на удовлетвореност от упражняване на правото на сексуална различност сред младите хора в образователен контекст. Работни задачи: Проучване за това до колко в семействата в Европа се говори [...]

202, 2023

Pathways Project

Project title: Pathways Project Project number: BGR 074 Total Budget: $490,031.00 Project implementation: May 2010 – November 2012 Duration: 30 Months Target place: Sofia and Pazardzhik Donor: USAID Partners: Pathways Organization, Pazardzhik Target groups: • Pathways Center for Education and Entrepreneurship youth and adult students; [...]

202, 2023

Грижа за качествен живот в общността – проект на Община Ардино и Фондация ЕКИП

Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, стартира проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 - Грижа в семейна среда за независимост [...]

202, 2023

Програма социална педагогика: Подобряване на качеството на грижа в държавните институции за деца и млади хора

Име на проект : Програма социална педагогика: Подобряване на качеството на грижа в държавните институции за деца и млади хора Номер : Фаза I: 8051 Фаза II: 8066 Фаза III: BGR 009 Обхват на проекта : Фаза I: Перник. Стоб, Самоков, София [...]

Go to Top