Доклади

Начало » Доклади
Доклади
202, 2023

LOCAL PROTOCOLS FOR VICTIMS OF GBV BULGARIA

От |февруари 2nd, 2023|

EUROPEAN COMMISSION DG Justice PROJECT: “GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach” LOCAL PROTOCOLS FOR VICTIMS OF GBV BULGARIA CONTENTS:   Institutional and contextual framework and the socio - cultural determinations of GBV in [...]

202, 2023

Национален протокол за жертви на насилие основано на пола България

От |февруари 2nd, 2023|

 EUROPEAN COMMISSION - DG Justice PROJECT: “GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach” GEMMA срещу Насилието: Овластяване на жени мигранти и от етнически произход чрез междуинституционален подход Национален протокол за жертви на насилие основано на пола България [...]

Go to Top