Тези три елемента на нашата услуга могат да бъдат взаимно комбинирани, според конкретните нужди на клиента и предпочитанията. Например, ако вие имате подготвени и с опит специалисти в разработване на проектни предложения, може да е необходимо консултация на място с наш експерт.

Нашият ресурс

В своята работа ние се опираме на изградения многогодишен натрупан опит за разработване и изпълнение на проекти в сфери на промяна, иновация или създаване и утвърждаване на местен капацитет. Организацията разполага с богата база данни от развити проекти, включващо и достъп до висококачествен човешки ресурс от специалисти и ръководители на проекти. Екипът ни се състои от обучени и с практически познания професионалисти в следните експертни области:

 • Експерти за развиване и писане (включващо и представяне) на проектни предложения;

 • Ръководители на проекти в различни програмни сфери;

 • Финансови експерти с опит в бюджетиране и съставяне на финансови политики и прилагане на практики за успешно изпълнение на проекти;

Нашите принципи

Нашите принципи на работа гарантират високо качество и резултатност на крайния продукт. Всяка поръчка стартира с детайлен план за работа със заложени междинни критерии за резултатност и с ясно разпределени отговорности на екипа, изпълняващ вашата поръчка.

Изработване (развиване и писане) на проектни предложения

Услугата Изработване (развиване и писане) на проектни предложения може да бъде предоставена в две основни направления според вашите конкретни нужди и изисквания:

 • Развиване и разписване на пълно проектно предложение
  Ние можем да ви помогнем с професионален принос от идентифицирането и формулировката на проблема до конкретното подаване в срок на проектното предложение.

 • Развиване и разписване на част от проектното предложение
  Нашият подход е ориентиран според желанията и нуждите на клиента и ние можем да ви съдействаме в определени етапи на развиването и разписването на проектното предложение.

 • Консултиране
  Ние ви предлагаме съпътстващи консултации повремето на подготовката на проекта, както и при неговото реализиране.

 • Обучение
  Екип от експерти с доказан опит в разработване и реализиране на проекти предоставя обучение, предназначен за ръководители, експерти и специалисти, които нямат предварителна подготовка за изготвяне на проекти по донорски програми или желаят да задълбочат познанията и уменията си в тази сфера.