Наръчник

Начало » Наръчник
Наръчник
202, 2023

“Застъпничество за социална промяна (застъпничество за човешки права)”

От |февруари 2nd, 2023|

Наръчник за родителски групи и организации Наръчникът е част от дейностите по проект “Деинституционализация: подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развиване на социални услуги, предлагани в общността”, реализиран от КЕЪР България. Целта на [...]

202, 2023

“Усвояване на социални и жизненоважни умения чрез интерактивни методи на преподаване”

От |февруари 2nd, 2023|

Първа и Втора част Наръчникът съдържа теми, посветени на различни жизнени умения. За обучение на учениците във всяко от уменията авторите са предложили няколко модула/сесии. Те могат да бъдат адаптирани както към отделните учебни предмети, така и към времето [...]

202, 2023

“Наблюдение на детския труд “

От |февруари 2nd, 2023|

"...Задачата на наблюдението на детския труд е да идентифицира и отстрани момчета и момичета от полагане на детски труд като ги насочи към подходящи рехабилитационни услуги. В този смисъл наблюдението на детския труд допринася за постепенното премахване на детски труд [...]

Go to Top