ЕКИП

Начало » Архиви за ЕКИП

About ЕКИП

This author has not yet filled in any details.
So far ЕКИП has created 108 blog entries.
1 04, 2023

Успешно приключи Проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“

април 1st, 2023|

        www.activecitizensfund.bg. ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 Проект: «Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница». Изпълнява сe с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. https://dupnicanews.eu/12079-31-03-2023-16-27?fbclid=IwAR32tbi6YTHDo34QqS5kZEvQqNRGcF1spt0hS8KQ4Rk6uuryvv2mYYeZjgg

16 03, 2023

Застъпнически кампании в Община Дупница

март 16th, 2023|

В периода месец декември 2022г.- месец март 2023г. Сдружение „Амала – Приятели“ съвместно с младежката общност, доброволци и активисти от общността организира и проведе четири застъпнически кампании за подобряване начина на живот на ромската общност, за достъп до качествено образование, за чисти и асфалтирани улици, за чиста околна среда и законни домове. Инициираните кампании са във връзка с изпълнението на [...]

15 03, 2023

Провеждане на кръгла маса с представители на местната власт и представители на ромската общност

март 15th, 2023|

Във връзка с изпълнението на проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“ Сдружение „Амала – Приятели проведе кръгла маса с представители на местната власт и представители на ромската общност за представяне на резултатите от проведените Застъпнически кампании. Местните власти се ангажираха с разрешаването на част от проблемите, които изложиха участниците в работните групи като предприемане [...]

2 02, 2023

“Застъпничество за социална промяна (застъпничество за човешки права)”

февруари 2nd, 2023|

Наръчник за родителски групи и организации Наръчникът е част от дейностите по проект “Деинституционализация: подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развиване на социални услуги, предлагани в общността”, реализиран от КЕЪР България. Целта на наръчника е да подпомага родителски групи и застъпнически организации в тяхната работа. Този наръчник е полезен за всяка родителска група или [...]

2 02, 2023

“Усвояване на социални и жизненоважни умения чрез интерактивни методи на преподаване”

февруари 2nd, 2023|

Първа и Втора част Наръчникът съдържа теми, посветени на различни жизнени умения. За обучение на учениците във всяко от уменията авторите са предложили няколко модула/сесии. Те могат да бъдат адаптирани както към отделните учебни предмети, така и към времето за самоподготовка на учениците. Наръчникът цели да насочи вниманието на преподавателите към интерактивния метод на обучение и към преподаването на жизнени [...]

2 02, 2023

“Наблюдение на детския труд “

февруари 2nd, 2023|

"...Задачата на наблюдението на детския труд е да идентифицира и отстрани момчета и момичета от полагане на детски труд като ги насочи към подходящи рехабилитационни услуги. В този смисъл наблюдението на детския труд допринася за постепенното премахване на детски труд в определени икономически сфери и географски региони... Този наръчник представя  информация за това как да се проектира, развие и функционира системата [...]

2 02, 2023

Модели за превенция на насилието в училище“, автор Хариета Манолова

февруари 2nd, 2023|

„Модели за превенция на насилието в училище“, Хариета Манолова – обобщение на опита за работа по превенция на насилието в училище в Перник, Кюстендил и Момчилград; описание на методологията и конкретните резултати във всяка община: Мрежа за превенция на насилието, Учлищни проекти, Въпросници за оценка на риска от насилие в училище, Карти на услугите; изводи и препоръки за бъдеща работа. [...]

2 02, 2023

“Междуличностни умения”

февруари 2nd, 2023|

Ръководство за социални работници, Първа и Втора част Разработено в партньорството с Факултета по педагогика към Софийски Университет и Фондация «Център за професионално развитие и образователни иновации». Интересно и атрактивно ръководство за социални работници, насочено към развитие на уменията за комуникация и междуличностно общуване.Първата част представя основни положения за същността на комуникацията и за факторите, влияещи върху комуникационния процес, които [...]

2 02, 2023

„Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България“

февруари 2nd, 2023|

Изследване по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”, финансиран по програма Матра на Външно министерство на кралство Нидерландия.  

Go to Top