През месец декември в рамките на проект „Център за ранна интеревнеция на уврежданията и семейна подкрепа“  № BG05М90Р001-2.032-0004 реализиращ се на територията на община Свищов от Фондация ЕКИП и Община Свищов, беше организирано приложно ателие за изработване на коледни картички и сувенири.

Това беше първото от поредицата творчески ателиета предвидени през 2020 год., в които майки на деца получаващи услуги в Центъра ще имат възможност да се включат в курсове за изработване на сувенири, малки предмети за бита, декорации, мартеници, меки кукли, чанти, шапки и др. изделия. Следват курсове по декупаж, рисуване върху стъкло, бродерия, работа с текстилни материали, кроячество и шивачество.

След като с ръце и сърце майките изработиха своите празнични сувенири, заедно с децата си се включиха в организираните коледни тържества в детските градини.