Проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101

На 25.10.2018 се проведе детски фестивал по случай Националната седмица на четенето. Във фестивала се включиха деца и родители от ДГ „М. Рубенова“ и Дг „Здравец“. Децата пресъздадоха любими приказки под надслов „“Аз съм книжка веселушка, ваша най – обич на дружка“. Най-активни бяха участниците от ателиетата „Приказки на възглавници“ и клуб“Пинокио“. Освен драматизации на различни приказки децата споделяха и впечатления от посещението си в местната библиотека – инициатива в клуб „Млад пътешественик.