Настоящи проекти

Начало » Настоящи проекти
Настоящи проекти
102, 2023

Фондация ЕКИП ще продължи да предоставя услуги в ОЦРДРРП „Надежда“- Бургас до 30 юни 2023 година

От |февруари 1st, 2023|

През 2023 година Фондация ЕКИП продължава предоставянето на услуги в Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" Бургас по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С-01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда”, гр. Бургас, безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Развитие [...]

112, 2022

Започна подготовката за провеждане на четири застъпнически кампании в Община Дупница

От |декември 1st, 2022|

Във връзка с изпълнението на проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“ Сдружение „Амала – Приятели“ съвместно със своите партньори - Фондация ЕКИП и обучените младежки лидери започна подготовката за провеждане на четири [...]

1810, 2021

Проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“

От |октомври 18th, 2021|

  През октомври 2021 год. Сдружение „Амала - Приятели“  и Фондация ЕКИП стартираха партньорския си проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“, който се провежда на територията на община Дупница и селата Крайници и Джерман. Проектът [...]

2511, 2019

Информация по проект „Център за ранна интервенция на уврежданията в Община Свищов „

От |ноември 25th, 2019|

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПРЧР 2014 – 2020, Проект № BG05М90Р001-2.032-0004 «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов» Интервю с Теменужка Тодорова – методически консултант към Център за ранна интервенция на уврежданията в Община Свищов [...]

1007, 2019

Стартира изпълнението на проект „Център за услуги за ранна интервенция на увреждания и семейна подкрепа“, BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“

От |юли 10th, 2019|

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 От 01.07.2019 год. Фондация ЕКИП (бенефициент) и Община Свищов (партньор) стартират изпълнението на проект "Център за услуги за ранна интервенция на увреждания и семейна подкрепа", BG05M9OP001-2.032 "Социално [...]

907, 2019

Обява за работа

От |юли 9th, 2019|

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов” № BG05М90Р001-2.032-0004, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“. [...]

Go to Top