Първа и Втора част

Наръчникът съдържа теми, посветени на различни жизнени умения. За обучение на учениците във всяко от уменията авторите са предложили няколко модула/сесии. Те могат да бъдат адаптирани както към отделните учебни предмети, така и към времето за самоподготовка на учениците.

Наръчникът цели да насочи вниманието на преподавателите към интерактивния метод на обучение и към преподаването на жизнени умения на децата във ВУИ. Това би повлияло не само върху ефективността на работата между двете страни, но и конкретно би повишило възможността за успешна социална реинтеграция на децата, напускащи тези институции.

Автор и съставители: Б. Житарова