Наръчник за родителски групи и организации

Наръчникът е част от дейностите по проект “Деинституционализация: подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развиване на социални услуги, предлагани в общността”, реализиран от КЕЪР България.

Целта на наръчника е да подпомага родителски групи и застъпнически организации в тяхната работа. Този наръчник е полезен за всяка родителска група или застъпническа организация, която иска да работи за системно приобщаване на хората с увреждания чрез постигане на социална промяна. Наръчникът е посветен на застъпничеството като инструмент за социална промяна и управлението на застъпническа организация.