„…Задачата на наблюдението на детския труд е да идентифицира и отстрани момчета и момичета от полагане на детски труд като ги насочи към подходящи рехабилитационни услуги. В този смисъл наблюдението на детския труд допринася за постепенното премахване на детски труд в определени икономически сфери и географски региони… Този наръчник представя  информация за това как да се проектира, развие и функционира системата за наблюдение на детския труд в България. Той се основава на общия модел за процеса „наблюдение на детски труд.“