Наръчник

Начало » Наръчник
2 02, 2023

“Застъпничество за социална промяна (застъпничество за човешки права)”

февруари 2nd, 2023|

Наръчник за родителски групи и организации Наръчникът е част от дейностите по проект “Деинституционализация: подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развиване на социални услуги, предлагани в общността”, реализиран от КЕЪР България. Целта на наръчника е да подпомага родителски групи и застъпнически организации в тяхната работа. Този наръчник е полезен за всяка родителска група или [...]

2 02, 2023

“Усвояване на социални и жизненоважни умения чрез интерактивни методи на преподаване”

февруари 2nd, 2023|

Първа и Втора част Наръчникът съдържа теми, посветени на различни жизнени умения. За обучение на учениците във всяко от уменията авторите са предложили няколко модула/сесии. Те могат да бъдат адаптирани както към отделните учебни предмети, така и към времето за самоподготовка на учениците. Наръчникът цели да насочи вниманието на преподавателите към интерактивния метод на обучение и към преподаването на жизнени [...]

2 02, 2023

“Наблюдение на детския труд “

февруари 2nd, 2023|

"...Задачата на наблюдението на детския труд е да идентифицира и отстрани момчета и момичета от полагане на детски труд като ги насочи към подходящи рехабилитационни услуги. В този смисъл наблюдението на детския труд допринася за постепенното премахване на детски труд в определени икономически сфери и географски региони... Този наръчник представя  информация за това как да се проектира, развие и функционира системата [...]

Go to Top