В периода месец декември 2022г.- месец март 2023г. Сдружение „Амала – Приятели“ съвместно с младежката общност, доброволци и активисти от общността организира и проведе четири застъпнически кампании за подобряване начина на живот на ромската общност, за достъп до качествено образование, за чисти и асфалтирани улици, за чиста околна среда и законни домове.
Инициираните кампании са във връзка с изпълнението на проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“, който Сдружение „Амала-Приятели“ изпълнява в   партньорство с Фондация ЕКИП.
Младежите изразиха активна гражданска позиция и декларираха готовност за включване в обществения живот и в процесите на взимане на решения по публични политики пред местните власти. Местната власт също декларира готовност и ангажираност за разрешаване на проблемите, които младите хора поставиха. Това допълнително стимулира представителите на младежката общност и спомогна за тяхното самоорганизиране и овластяване.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.