www.activecitizensfund.bg.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021

Проект: «Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница».

Изпълнява сe с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

https://dupnicanews.eu/12079-31-03-2023-16-27?fbclid=IwAR32tbi6YTHDo34QqS5kZEvQqNRGcF1spt0hS8KQ4Rk6uuryvv2mYYeZjgg