Име на проект : Услуги за социално включване в Община Лесичово, област Пазарджик

Номер : BGR 049

Обхват на проекта : с. Лесичово, с.Церово, с.Боримечково, с.Калугерово, с.Динката, с.Памидово, с.Щърково,

Начало на проекта(месец/година) : 04/2008

Край на проекта(месец/година) : 04/2009

Бюджет : 64 000 лв.

донор : Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Оперативна програма

Партньори : Община Лесичово

Целева група :

Лица с увреждания;
Самотно живеещи възрастни хора

Програмен сектор : Социална защита

Описание на проекта :

Проектът е фокусиран върху развитие на алтернативни социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, като цели да подобри качеството им на живот и да предотврати тяхната институционализация. Реализирането на тази цел се преследва чрез:

 • Развитие на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”;
 • Насърчаване на потребителите на услугите активно да участват в живота на общността;
 • Повишаване професионалната компетентност и мотивация за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора;
 • Повишаване общественото самосъзнание за необходимостта от социална интеграция на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора;
 • Подобряване сътрудничеството между местната власт и НПО

Услуги :

Услугите, които ще се предоставят и развиват с настоящия проект са следните:

 • Битови и персонални услуги – почистване, помощ в поддържането на личната хигиена, хранене, пазаруване, заплащане на битови разходи, дребни ремонти и др.;
 • Медицински услуги – помощ при вземане на лекарства, мерене на кръвното налягане, придружаване до личния лекар, помощ при настаняване в болнично заведение и др.;
 • Социални услуги –придружаване извън дома, организиране на занимания по интереси, подкрепа при кризисни ситуации и др. ;
 • Административни услуги – съдействие при подаване на документи до различни здравни и социални институции;

Материали :

 • Дипляна за услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”.
 • Обучителни материали за социалните асистенти и домашните помощници.
 • Наръчник “Как да спазвам стандартите за социални услуги за възрасти”.
 • Брошура за популяризиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”.