Име на проект : Участие на българското гражданско общество в международната политика за развитие на ЕС

Номер : BGR 051

Обхват на проекта : Национално ниво

Начало на проекта(месец/година) : 07/2008

Край на проекта(месец/година) : 07/2009

Бюджет : ? 44 989

донор : Presidency Fund

Партньори : ТРИАЛОГ, ЕС ПЛАТФОРМА, ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС, КАРИТАС БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ, АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Целева група:

– Организации, членове на Платформата

– Държавни институции, ангажирани с политиката за международно развитие на сътрудничеството

– Гражданско общество

– Медии

 

Програмен сектор : Развитие на гражданското общество

Описание на проекта :

Основната цел на проекта е да повиши капацитета на Българското гражданско общество, така че да може да бъде ангажирано в дебатите за развитие на политиката на България и ЕС. Това ще бъде постигнато чрез оптимизиране на сътрудничеството с правителството и европейските мрежи, чрез утвърждаването на неформалната платформа на българските НПО и участие в конкретни инициативи за развитие. Освен организационно развитие и заздравяване на Българската Национална Платформа на НПО, проекта също така има за цел да повиши работните партньорски отношения на Българската Национална Платформа с държавните власти, вече по – утвърдените европейски платформи на НПО, както и широките европейски мрежи. Друга цел е да се постигне по – голяма обществена заинтересованост и по – дълбоко разбиране на българското гражданско общество по проблемите свързани с международната политика за развитие на ЕС, както и целите за развитие на хилядолетието.

Резултати :

 

Очаквани резултати:
– Българската Платформа да бъде организационно развита и утвърдена, ролята на гражданското общество да бъде разглеждана като партньорска в политиката за развитие.
– Повишен капацитет на Платформата и нейните членове в развитие на образованието и кампаниите за обществена информираност, застъпничество и лобиране, партньорство и изграждане на мрежи, както и набиране на средства – обучени около 50 представители на НПО
– Повишено обществено и медийно внимание относно политиката за развитие на ЕС и постигането на целите за развитие на хилядолетието – обществено промотиране на Националната Платформа на НПО и техните дейности.
– Подобрено сътрудничество между българските НПО и държавните институции отговорни за ODA – Платформата взима участие в дебатите за развитие на политиката на ЕС.
– Установени канали за сътрудничество на българската платформа на НПО с вече по – утвърдени Платформи на ЕС и широките Европейски мрежи.