Съобщение във връзка с побликувана обява за набиране на ценови предложения

 

Уточнение относно публикувано съобщение за набиране на оферти за „Доставка на  канцеларски и офис материали по проект „Новото утре“  – подкрепа за предучилищното образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

В публикуваното Съобщение за набиране на ценови предложения е допусната техническа грешка при отпечатване на същото.

Съобщението да се чете по следния начин:

артикул в т. 22/19 – Цветни моливи – меки, водно разтворими.

Артикули 23/20 , 21,22,23,24 са недействителни.

 

Извиняваме се за причиненото неудобство.