Целта на това “Ръководство за стандарти при провеждане на обучение е да се установят стандарти, необходими за организиране и отчитане дейностите от обучения .