Име на проект : Превнция на ХИВ/СПИН сред младежи и жени от ромска общност

Номер : BGR 040

Обхват на проекта : област Монтана /Долни Цибър, Септемврийци, Медковец, Вършец/; област Благоевград /Симитли, Крупник, Дамяница, Сатовча /; област Ямбол /Кукорево, Веселиново, Дражево, Стралджа /; област Русе / Раковски, Ветово, Кубрат, Вазово/,  (Благоевград)

Начало на проекта(месец/година) : 09/2006

Край на проекта(месец/година) : 05/2007

Бюджет : ? 21.087,44

донор : Кеър Австрия

Целева група :

• Здравните медиатори от 16 населени места
• Ромски жени
• Ромски младежи
• Ученици от местните училища• Здравните медиатори от 16 населени места
• Ромски жени
• Ромски младежи
• Ученици от местните училища

Програмен сектор : Превенция на социално опасни инфекции

Описание на проекта :

Целта на този проект е да се изследват знанията, нагласите и поведението на ромската общност в малките населени места по отношение на безопасният секс. Да се разработи адекватна на нуждите на общността стратеегия за ограничаване на разпространението на СПИН и полово предавани болести сред това население.
Целевите групи – млади хора на възраст 12 – 25 години, родители на подрастващи деца, както и по-широка група от хора със здравни проблеми.
Основните дейности са: обучение на хора от общността за идентифициране на рисковете за разпространение на ХИВ/СПИН и ППИ, увеличаване на използваемостта на здравните служби, създаване на партньорска мрежа от организации. Проектът предвижда да обвърже дейностите си с по- голяма здравна програма на Кеър в тези населени места, която е насочена предимно към женското здраве и е обвързана с предоставянето на конкретни здравни услуги. Това дава възможност да се използва за целите на този проект предварително обучен и медицински квалифициран екип създал доверителни отношения с общността.

Услуги :

• Здравно-образователни беседи в училище
• Здравно-образователни групи – жени и младежи
• Раздаване на здравно-образователни материали
• Раздаване на презервативи
• Придружаване до здравна служба за тестване за ХИВ/СПИН и получаване на резултатите от теста
• Здравно-образователни беседи в училище
• Здравно-образователни групи – жени и младежи
• Раздаване на здравно-образователни материали
• Раздаване на презервативи
• Придружаване до здравна служба за тестване за ХИВ/СПИН и получаване на резултатите от теста