Ръководство за социални работници, Първа и Втора част

Разработено в партньорството с Факултета по педагогика към Софийски Университет и Фондация «Център за професионално развитие и образователни иновации».

Интересно и атрактивно ръководство за социални работници, насочено към развитие на уменията за комуникация и междуличностно общуване.Първата част представя основни положения за същността на комуникацията и за факторите, влияещи върху комуникационния процес, които имат отношение към работата на социалния работник.