Доклади

Начало » Доклади
2 02, 2023

LOCAL PROTOCOLS FOR VICTIMS OF GBV BULGARIA

февруари 2nd, 2023|

EUROPEAN COMMISSION DG Justice PROJECT: “GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach” LOCAL PROTOCOLS FOR VICTIMS OF GBV BULGARIA CONTENTS:   Institutional and contextual framework and the socio - cultural determinations of GBV in Bulgaria Networking and liaison of relevant agencies and development of multi sectoral response to support migrant/ ethnic minority women and girls who survived [...]

2 02, 2023

Национален протокол за жертви на насилие основано на пола България

февруари 2nd, 2023|

 EUROPEAN COMMISSION - DG Justice PROJECT: “GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach” GEMMA срещу Насилието: Овластяване на жени мигранти и от етнически произход чрез междуинституционален подход Национален протокол за жертви на насилие основано на пола България СЪДЪРЖАНИЕ:   1. Институционална и контекстуална рамка и социално-културните детерминанти за насилието основано на пола (НОП) в България   2. Изграждане на мрежа [...]

Go to Top