Проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101

 

На 08.06.2018 беше проведен Благотворителен концерт „С вяра в доброто!“ за местната църква. в гр. Стралджа

Деца от ДГ „М.Рубенова участваха в благотворителния концерт за набиране на средства за ремонт на подовата настилка в храм „Св.Архангел Михаил“. Концертът се проведе в читалището, където присъстваха деца и семейства от общността, граждани. Прекрасни в своя танц „Ангели“ бяха възпитаниците на ДГ“М.Рубенова“. Редуваха се обичани танци, сменяше се музика и носии, но общото настроение се запази до края на концерта когато всички участници се обединиха в красивия стралджански буенек, а публиката, станала на крака, заслужено ги аплодира.