Във връзка с изпълнението на проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“ Сдружение „Амала – Приятели“ съвместно със своите партньори – Фондация ЕКИП и обучените младежки лидери започна подготовката за провеждане на четири застъпнически кампании на следните теми:

– „Равен достъп до качествено образование“,

– „Узаконяване на незаконни жилища на улица Джерман“,

– „Асфалтиране на ромските квартали в град Дупница“ и

– „Поставяне на контейнери в четирите ромски квартала за по-чиста околна среда“.

Това бяха проблемите, които участниците от четирите групи в обученията сами дефинираха и избраха да работят по тях. Предстои разработване на времеви график и сценарии за провеждане на всяка кампания, както и рекламни и информационни материали. Преди старта на кампаниите, екипът на проекта планира да организира пресконференция за представяне на проекта и целите на самата застъпническа кампания.

Проект «Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница» се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП).