Име на проект : Увеличаване шансовете за успешна социална интеграция на млади жени, напускащи ВУИ в Подем, България

Номер : BGR 008

Обхват на проекта : с. Подем, област Плевен,

Начало на проекта(месец/година) : 01/2001

Край на проекта(месец/година) : 03/2003

Бюджет : 56,521 Евро

донор :  Фаза 1: Виена, Посолство на Германия (Януари 2001 – Август 2001);  Фаза 2: Британски Ноу-хау Фонд(DFID), Английско посолство, София (Септември 2001 – Март 2002);  Фаза 3: Британски Ноу-хау Фонд (DFID), Английско посолство, София

Партньори :  КЕЪР Австрия;  Местни общински власти, НПО и бизнесмени

Програмен сектор : Социална защита и развитие, Образование