Име на проект : Управление на социални услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Община Сливен България

Номер : BGR 039

Обхват на проекта : Община Сливен,

Начало на проекта(месец/година) : 07/2006

Край на проекта(месец/година) : 08/2008

Целева група :

Деца и техните семейства от Община Сливен