Свободни позиции по проект „Бъдеще за децата – Социално включване и равни възможности“ – BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА, Оперативна програма Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

декември 26th, 2023|

      ОБЯВА ЗА РАБОТА  През месец февруари 2024 год. стартира предоставянето на социални услуги за ранно детско развитие в град Бургас по проект „Бъдеще за децата - Социално включване и равни възможности“ BG05SFPR002-2.003, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, с бенефициент ОБЩИНА БУРГАС и партньор ФОНДАЦИЯ ЕКИП.   ФОНДАЦИЯ ЕКИП, в качеството си на партньор обявява процедура за [...]