Вероника Верцетнич (съставител)

“…Идеята на този сборник е да даде най-обща представа за начина на въздействие, областите на приложение и актуалното състояние на супервизията предимно в немскоезичния свят и да предизвика дискусия в сферата на психосоциалната работа в България относно ползата на супервизията за работещите в тази сфера.

 

Тази полза може се изрази както в принос към психохигиената, така и в подобрената работа с колегите или в едно по-дълбоко разбиране на клиентите и техните проблеми. В този сборник са включени предимно статии, отнасящи се до супервизията в социалната работа, но същевременно се прави опит да се даде представа за супервизията, провеждана и в други професионални сфери. В статиите на Гертнер, в изказването на съставителката и в преглада на литературата, осъществен от Владинска и Върбанова, се дават дефиниции за супервизия. В статията на Гайслер могат да се открият методически указания за обсъждането на случаи. В своята статия Кипер-Велмер говори за многобройните сфери на приложение и за формите на методически подход предимно в екипната супервизия. В последния материал Владинска и Върбанова представят резултатите от анкетата, които ще бъдат полезни за развитието на супервизията в България….”