Име на проект : Супервизия на социалната работа в България

Номер : 7004

Обхват на проекта : Кюстендил, Перник, Подем, София, , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 03/2001

Край на проекта(месец/година) : 07/2001

Бюджет : 36,694 Евро

донор : Община Виена

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация)

Целева група :

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :