Име на проект : Програма за борба с птичия грип

Обхват на проекта : София, Варна

Начало на проекта(месец/година) : 06/2006

Край на проекта(месец/година) : 10/2006

Бюджет : 400 000 USD

донор : Американска агенция за международно развитие

Целева група :

  • Министерство на Здравеопазването

Програмен сектор : Помощ при извънредни ситуации

Описание на проекта :

Целта на програмата за Борба с птичия грип е подобряването на техническата готовност на институции и отдели с пряко участие в надзор, предотвратяване и контрол на птичия грип в България. Постигането на тази цел включва осигуряването, доставяне и/или разпределяне на лабораторно и друго оборудване, необходимо за откриването на инфлуенца и съответното реагиране от страна на конкретните институции за надзор.
Предоставеното от Американската агенция за международно развитие оборудване ще послужи за повишаване капацитета за реагиране при извънредни ситуации на Министерството на здравеопазването. Изпълнението на програмата ще е от голяма полза и за повишаването на капацитета (увеличаването на броя проби, които се обработват за конкретен период от време) чрез предоставяне на допълнително оборудване за лабораторията на ветеринарната служба с цел по-добър надзор на заразните болести. Очакваният резултат от Програмата за борба с птичия грип е повишаване капацитета за бързо реагиране при избухване на епидемии, както и за поставяне на диагноза на H5 от страна на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести и Националната ветеринарна служба.