Име на проект : Програма социална педагогика: Подобряване на качеството на грижа в държавните институции за деца и млади хора

Номер : Фаза I: 8051 Фаза II: 8066 Фаза III: BGR 009

Обхват на проекта : Фаза I: Перник. Стоб, Самоков, София Фаза II: Област Монтана: Лом, Берковица, Боровци, Георги Дамяново, Гаврил Геново Фаза III: Област Пловдив: Пловдив, Брацигово, Асеновград; област Бургас: Бургас, Средец, Искра, Сеново

Начало на проекта(месец/година) : 10/1993

Край на проекта(месец/година) : 05/2003

Бюджет : 111,307 Евро

донор : Фаза I и II: КЕЪР Германия, частни донори Фаза III: Община Виена, частни донори

Партньори : Fachhochschule Reutlingen, Германия

Програмен сектор : Социална защита и развитие