Уважаеми колеги,

Програмата на БЦНП за социално предприемачество за нестопански организации 2016/2017 е отворена за кандидатстване.

Тя съдържа следните три етапа:

Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. Информация за обучителите от предходната година може да намерите на уеб сайта trainings.bcnl.org.

Втори етап – развиване на идеята и представянето й пред жури. По време на този етап участниците ще могат да получат консултации и да задават конкретни въпрос на консултантите на конкурса. Бизнес идеите ще бъдат оценени и специално жури ще определи победителите. Отличените бизнес идеи ще получат финансиране.

Трети етап – подкрепа при стариране на стопанската дейност. Освен финансиране, най-добрите идеи ще имат възможността да се включат в акселератор и менторска програма,  в която представители на бизнеса ще им оказват подкрепа.

За кого е подходящо да кандидатства

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели.

За   участие могат да кандидатстват НПО, които:

·       съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2015 г.);

·       имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;

·       имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2015 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2014 и 2015 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване (https://www.surveymonkey.com/r/SE_program2016).

Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Моля, бъдете кратки, ясни и конкретни, когато отговаряте навъпросите  във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

Повече за Програмата може да научите на :www. trainings.bcnl.org

Срокът за кандидатстване е  до 24 юни 2016 г.

 

При необходимост от допълнителна  информация, можете да се обърнете към екипа  на БЦНП на тел. 02/ 981 66 17.

 

С пожелание за успех!