Целта на проекта RAINBOW HAS е да се анализира и подобри степента на удовлетвореност от упражняване на правото на сексуална различност сред младите хора в образователен контекст.

Работни задачи:

  1. Проучване за това до колко в семействата в Европа се говори за сексуалната различност, както и анализиране на най-добрите антидискриминационни практики и услуги за подкрепа на гей, лесбийки, бисексуални и транссексуални лица в Европа.
  2. Организиране на национални и международни семинари, включващи обществени и частни заинтересовани страни: образователни институции, семейни асоциации, учители, организации за гей, лесбийки, бисексуални и транссексуални лица и други действащи лица в образователен контекст.
  3. Провеждане на обучения и семинари за повишаване информираността на учителите и семействата, както и на родителските групи.
  4. Създаване на мрежи, като се започне от вече съществуващите структури, за да се положи основата за бъдещи стратегии, споделен дневен ред и насоки за застъпничество към целевите действащи лица с фокус към образователната система, включително обществени личности, учители и медии.
  5. Разпространяване на резултатите от проекта, особено сред тези, които ще имат роля в реализацията на препоръките произлизащи от него.

RAINBOW HAS (2013-2014) е продължение на RAINBOW project (2011-2012). И двата проекта са ко – финансирани от програма „Основни Права и Гражданство“, Г.Д. Правосъдие на ЕК.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЛЕДНИЯ САЙТ: http://www.rainbowproject.eu/