От 21 януари 2012 година Фондация ЕКИП е лицензиран Център за професионално обучение по следните професии и специалности: сътрудник социални дейности, посредник на трудовата борса, социален асистент, домашен помощник, помощник-възпитател, офис-мениджър и офис-секретар.

Повече информация можете да намерите тук:

1. Професия „Офис-мениджър“, код 346010

1.1. Специалност „Бизнес-администрация код 3460101, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия „Офис-секретар“, код 346020

2.1. Специалност „Административно обслужване“, код 3460201, втора степен на професионална квалификация.

3. Професия „Посредник на трудовата борса“, код 762010

3.1. Специалност „Посредник на трудовата борса“,  код 7620101, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020

4.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

4.2. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия „Помощник-възпитател“, код 762030

5.1. Специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, код 7620301, трета степен на професионална квалификация.

6. Професия „Соцален асистент“, код 762040

6.1. Специалност „Подпомагане на деца“, код 7620401, втора степен на професионална квалификация

6.2. Специалност“Подпомагане на възрастни, код7620402, втора степен на професионална квалификация.