Име на проект : Интегрирана заетост на младежи с физически увреждания и съхранен интелект в Пловдив

Номер : BGR010

Обхват на проекта : Община Пловдив, България,

Начало на проекта(месец/година) : 08/2002

Край на проекта(месец/година) : 05/2003

Бюджет : 8,535 Евро

донор : Фондация Отворено Общество, България

Партньори : Бюро по труда в Пловдив ; Фондация “Семейство” – София ; Център за развитие на възможности (бюро по труда за хора с увреждания)

Целева група :

  • Младежи с физически и психически увреждания от Пловдив, на възраст 18-35
  • Местния работен офис и служители от ОССП
  • Местни бизнесмени в Пловдив, които могат да назначават на работа хора с увреждания

Програмен сектор : Развитие на гражданското общество

Описание на проекта :

Осигуряването на интегрирана заетост за хора с увреждания се счита за най-добрия начин да се превъзмогне социалната изолация на хората със специални нужди. Този проект имаше за цел да осигури информация на хора с увреждания в работоспособна възраст, работодатели и членове на общността в Пловдив относно правото на хората с увреждания да работят в масова среда.

Членовете от екипа по проекта на КЕЪР оказаха подкрепа на младите хора с физически и психически увреждания да намерят работа в масова среда, като им осигури подходяща среда за работа и текуща подкрепа на новоназначените лица.

Услуги :

 

1. Оценка на ситуацията в момента за заетостта на хората с увреждания в Пловдив и областта.

2. Осигуряване на психологическа и социална подкрепа на хора с психически и физически увреждания в Пловдив и областта.

3. Създаване на база данни за възможностите за заетост на хора с увреждания в Пловдив и областта.

4. Подкрепа на местни НПО за хора с увреждания , местни офиси и ОССП как да се справят с процедурите по назначаване на работа на хора с увреждания.

5. Повишаване обществената информираност относно предизвикателствата на хора с увреждания да си намерят работа.

6. Изработване и разпространение на обучителни материали – публикации на тематични книжки, брошури и информационни материали във всяка от страните-партньори.

7. Осигурява подходяща работна среда и текуща подкрепа на новоназначените лица в увреждания.

8. Застъпничество и подкрепа за правата на назначените на работа хора с увреждания.

Материали :

  • База от данни за възможностите за заетост на хора с увреждания в Пловдив и областта
  • Доклад за Оценка на потребностите на ситуацията за заетост на хора с увреждания в Пловдив и областта.
  • Проектни материали и краен доклад

Резултати :

· Да осигури психологическа и социална подкрепа и да повиши мотивацията за започване на работа на 32 младежи от Пловдив, на възраст 18-35.
· Да подобри сътрудничеството между НПО на лица с увреждания и местните работодатели с ОССП и така да осигури професионално обучение за хора с увреждания.

· Да се увеличи информираността за частните бюра по труда в Пловдив и за предизвикателствата, които срещат хората с увреждания при намиране на работа в интегрирана среда.

· Да установи партньорство с работод