МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПРЧР 2014 – 2020, Проект № BG05М90Р001-2.032-0004 «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов»

Интервю с Теменужка Тодорова – методически консултант към Център за ранна интервенция на уврежданията в Община Свищов пред Радио „Фокус“

BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

30 деца консултират специалистите от новия Център за ранна интервенция и подкрепа в Свищов. Услугата работи към Дневния център за деца с увреждания в града и е разкрита с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Това каза в интервю за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Теменужка Тодорова, директор на ДЦДУ – Свищов.

Фокус: Г-жо Тодорова, Дневният център за деца с увреждания в Свищов, който Вие ръководите, за пореден път участва в проект, който подобри работата и условията за потребителите. Нека да го представим с няколко думи.

Теменужка Тодорова: Всъщност тук говорим за дейност на фондация „Екип“ – София в партньорство с Община Свищов. Заедно разработихме проект, с който създаваме Център за ранна интервенция и семейна подкрепа за семейства, които отглеждат деца от 0 до 6-годишна възраст и имат някакви въпроси, притеснения или нужда от допълнителна информация по отношение развитието на малчуганите. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Въпреки, че Община Свищов участва в ролята си на партньор, целият проект и дейностите, които се реализират са на територията на общината и са насочени към младите семейства и малките деца. Идеята ни е да развием и надградим това, което имаме до момента. Хубавото на услугата е, че тя е приоритетно насочена към деца, при които има притеснение, при които родителите имат въпроси и, при които има нужда от още малко допълнителна работа, за да успеят да достигнат пълния си потенциал. Тук искам да подчертая, че в годините назад всички ние, като специалисти, сме установили колко важна е превантивната работа, за да може да се подпомогне ранното детско развитие и да се избегнат евентуални проблеми. Услугата е страхотна, много ефективна и полезна. Сърдечно благодаря на Община Свищов, на кмета Генчо Генчев и на неговия екип. Сърдечно благодаря и на Биляна Житарова и фондация „Екип“, които приеха нашето мнение на специалисти и намериха възможния начин да разширим работата си. Ние работим много успешно с детските градини и училищата в община Свищов. Специални благодарности искам да поднеса и за подкрепата на Отдел „Закрила на детето“ в нашия град, които също са наши партньори и ние винаги сме следвали обща посока.
Фокус: Кой реално ще се възползва от новата услуга, която предоставяте. Дали тя е подходяща и за настоящите Ви потребители?
Теменужка Тодорова: Не, всъщност тук важат принципите за липса на двойно финансиране. Лицата, които ползват услуги в Дневния център за деца с увреждания, ползват само тях. В услугата „ранна интервенция“ ще се включат нови лица, които не посещават Дневния център и при повечето от тях, пак подчертавам, не са констатирани увреждания. Това е една друга целева група, която има нужда от превантивна подкрепа.
Фокус: Родителите, които имат притеснения, знаят ли за тази услуга. Дали нейният старт е разгласен?
Теменужка Тодорова: Да, през миналата седмица се проведе информационен ден, на който разяснихме основните й принципи. За нас беше много важно да достигнем до децата, които имат нужда и до родителите, които имат желание да се включат. С помощта на Отдел „Образование“ влязохме в детските градини на територията на общината и така се свързахме с първите 30 семейства, които приеха това предизвикателство и пожелаха да работят с нас. Към настоящия момент ние работим с 30 деца, техните родители и учители. Като сравнение мога да Ви кажа, че в рамките на 18 месеца, в които ще тече проектът, е предвидено да работим с общо 60 деца, а ние към момента вече имаме 30. Това е показателно за информираността. Срещнахме много отзивчиви педагози и работата ни с тях започна много добре, а се надявам и за напред да продължи така.
Фокус: Казвате, че началото е обнадеждаващо, има ли възможност след приключване на проекта дейността да продължи?
Теменужка Тодорова: Надяваме се, че дейността ще продължи, защото както знаете от 1 януари 2020 година влиза в сила новият Закон за социалните услуги. В него социалните услуги ще се разглеждат не като наименование и материална база, а като видове, предлагани дейности. Услугата „ранна интервенция“ е предвидено да бъде част от комплекса услуги, които се предоставят в един такъв Дневен център като нашия и аз много се надява, след приключване на проекта през 2020 година, ние да продължим работата си в тази насока. Много е важно да достигаме до децата и семействата още преди проблемите да са се увеличили или затвърдили. Много е важно да показваме на младите родителите как да стимулират децата си, как да играят с тях, за да може още в ранните години да развиваме пълният им потенциал. Така, че ще направим всичко възможно, за да продължим услугата.
Фокус: Дали има нещо друго ново, което предстои при Вас?
Теменужка Тодорова: Към този момент сме насочили усилията си именно към ранната интервенция, защото това е нова услуга, която освен нова организация изисква и повече информираност сред родителите, за да стане тя разпознаваема и да разберат разликата между различните услуги. Заедно с това, разбира се, върви и работата ни с другата група деца, които посещават Дневния център. Мога да кажа, че това е традиция при нас – разработването на нови програми. Всяка есен ние се стремим да предложим на потребителите нови неща и да подобрим работата си. Искам да използвам възможността сърдечно да благодаря на всички дарители на Дневния център и на всички хора, институции, които по различен начин и повод подкрепят нашата работа. Без тях нашата работа нямаше как да е толкова успешна!

Луиза ТРАНЧЕВА

 

Източник:

Радио „Фокус“ – Велико Търново

http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=51236

http://tripdays.esale.bg/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%86%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE/