Get Adobe Flash player
Начало News Обменно посещение по програма Изток-Изток
Български (България)English (United States)
taking_notes.jpg

Пътуването до гр. Сиедлице, Полша бе осъществено в периода 12 – 15.07.2010 г. Присъстващите от българска страна представляват мултидисциплинарен екип, съставен от двама преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, четирима базови специалисти, работещи в различни сфери на социалната работа – държавен и неправителствен сектор и четирима студенти 2 и 3 курс по социална работа.

В рамките на посещението екипа гостува на Академия Подляска, Институт по педагогика в гр. Сиедлице, Полша. Посетена бе самата Академия, както и шест различни други институции, предоставящи социални услуги на деца и възрастни в общността, които паралелно с това осъществяват и практическо обучение на студенти от Академия Подляска.

Получена бе подробна информация за статута, функционирането, управлението на отделните институции, за профила и подбора на клиентите им, както и за функционирането на съответните институции като обучаващи по отношение практическата подготовка на студенти от Академия Подляска.

По време на визитите имаше възможност за свободен контакт и обмен на информация между отделните специалисти от България, Полша, Словакия и Русия. Това даде възможност на участниците за непосредствено споделяне на впечатления и конкретни добри практики във всяка от представените страни.

В работата на полските институции, предоставящи социални услуги в общността, както за деца, така и за възрастни е доста добре застъпена доброволческата дейност. Друг интересен момент е свързан с проследяване дейността на институцията през годините, което се осъществява освен чрез официалната документация и с помощта на голяма книга, в която са събрани снимки, статии и брошури от „живота” на институцията и която се нарича Хроника.

По отношение процеса на извеждане на деца настанени в специализирани институции, прави впечатление споделената от полските колеги информация, че за период от една година всички настанени в посетения дом деца са били изведени в биологично, приемно или семейство на осиновители и на тяхно място има новопостъпили, но не се наблюдава дългогодишен институционален престой.

Важна за отбелязване е политиката по отношение на младежите, напускащи институция, които получават подкрепа от местна власт при намиране на работа и наемане на квартира, за да бъдат стимулирани да останат да живеят на територията на региона, в който се намира и Дома.

Друг интересен момент, който имахме възможност да наблюдаваме по време на посещението, касае участието на местната власт (кметове, представители на общински власти) в организирането и функционирането на социалните услуги в общността. Прави впечатление, че представителите на местната власт имат директна връзка и познават от близо динамиката на живота в съответна институция и подържат регулярен и непосредствен контакт, както със служителите, така и със самите клиенти.

Не на последно място може да се каже, че съвместните посещения на съответните институции от страна на студенти, преподаватели и базови специалисти е възможност за сближаване на теория и практика, което от своя страна дава възможност за взаимно познаване и много  реален и актуален поглед над съответната проблематика по време на преподаване и обучение.

Като финал може да се отбележи важността и позитивния характер на неформалната част от контакта с колегите от Полша, Словакия и Русия. Домакините осигуриха изключително приятна атмосфера, както по време на работните срещи и визити, така и по отношение на възможност за запознаване  с местни забележителности, исторически факти и културен живот в Сиедлице и Варшава. През време на целия престой бе осигурено придружаване на гостите, съчетано с положително общуване и внимание.

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 информацията за програмата ни за социално предприемачество 43882
2 Община Свищов в партньорство с Фондация ЕКИП разкриват ЦСРИ в гр. Свищов 42516
3 ЦСРИ Свищов 42200
4 Започва набиране на доброволци в гр.Бургас 39142
5 ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 36004
6 БИЛЯНА ЖИТАРОВА Е НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ ЕКИП 36703