Get Adobe Flash player
Начало Услуги Професионално развитие
Български (България)English (United States)

 

ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ 2017 / 2018

Обща информация

СТАРТИРА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА
ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ" 2017 / 2018

Read more...

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА

ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньор в изпълнението на проекта е Фондация ЕКИП.

Read more...

 

Стартира проект

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА социална услуга В ОБЩИНА СВИЩОВ:

 Център за социална рехабилитация и интеграция

 

Read more...

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА

ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С реализирането на този проек в гр. Свищов е създаден ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА    РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. Изпълнението на дейностите по проекта започна на 01.08.2013 г., а предоставянето на социалната услуга за потребителите стартира на 01.12.2014 година.

Read more...

 

 

Във връзка с изпълнение на проект "Доброволчество в подкрепа на деинституционализацията на деца", Фондация ЕКИП - Клон Бургас започва набиране на доброволци!

Read more...

 
More Articles...