Get Adobe Flash player
Начало Ресурси Ръководства
Български (България)English (United States)

Ръководство е разработено от Х.Манолова. В него е обобщен опита на специалистите от работата в ДДМУИ с. Петрово по преструктуриране на институцията и подобряване качеството на живот на децата там. Предложени са материали, които имат пряка връзка с работата с родители и могат да подпомогнат ежедневната практика на професионалистите.

 

“...Част ръководство е превод от книгата “Помощ за деца с церебрална парализа”, разработена с помощта на World Confederation for Physical Therapy, Rehabilitation World Healt

Organization и World Federation of Occupational Therapists.

Целта на настоящото ръководство е да помогне на персонал (медицински и немедицински) за оказване на съдействие на рехабилитатори и семейството в работата с деца, болни от церебрална детска парализа. То дава информация за това, как да се разпознае дете с това заболяване и как да се обединят усулията на всички професионалисти при работа с децата.

Пособието разяснява, как да се използват упражненията във всекидневния живот на семейството, например по време на къпане и игра с детето.

Работейки заедно, специалисти и членове на семейството могат да помогнат на детето в неговата независимост по време на игра, движение, общуване, обучение.

Ръководството е написано на достъпен език, за да може да бъде използвано с лекота....”

 

“....От гледна точка на законодателството интересите на детето са първостепенни. Децата имат изконно право да развият своя пълен потенциал. Всяко дете има правото да живее в семейство или в среда подобна на семейната, както и да бъде включено в обществения живот. Децата имат правото да бъдат закриляни от злонамерени действие или от дискриминация на расова основа или заради увреждане. Родителите или полагащите грижи за децата, също трябва да бъдат включени при вземането на решенията.

Плановете за грижи водят началото си от извършената оценка. С течение на развитието нуждите на децата претърпяват промени. Следователно оценката представлява един непрекъснат процес. Децата имат право на Цялостна мултидисциплинарна оценка на своите нужди, както и да им бъдат предоставени услуги, които да отговарят на техните приоритетни нужди Тези услуги не трябва да бъдат в ущърб на интересите на детето. Винаги, когато е възможно детето трябва да остане в общността....”

 

 
More Articles...