Get Adobe Flash player
Начало Проекти Настоящи
Български (България)English (United States)

ПРОВОКИРАТ ТАЛАНТА НА ДЕЦАТА

Read more...

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-010

Бенефициент: Фондация ЕКИП

Read more...

 

 

Проект: Проект  "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-010

Бенефициент: Фондация ЕКИП

Read more...

 

Проект BG05M2OP001-3.001-0101 „Новото утре!“ - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ЕКИПНОСТ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА

 

Read more...

 
More Articles...