Get Adobe Flash player
Начало Проекти Настоящи
Български (България)English (United States)

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Относно: Доставка на детски музикални инструменти по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

Read more...

 

От 27.10.2016 год. Фондация ЕКИП предоставя услуги за ранно детско развитие по проект Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ BG05M9OP001-2.004-0001-C01 „Услуги за ранно детско развитие“, безвъзмездно финансиран по оперативна „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по обособени позиции:

1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“

2. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

Read more...

 

Съобщение във връзка с побликувана обява за набиране на ценови предложения

 

Read more...

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

Read more...

 
More Articles...