Get Adobe Flash player
Начало Проекти Настоящи
Български (България)English (United States)

 

Проект: Проект  "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-010

Бенефициент: Фондация ЕКИП

Read more...

 

Проект BG05M2OP001-3.001-0101 „Новото утре!“ - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ЕКИПНОСТ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА

 

Read more...

 

Sofia Transnational Meeting

WS3 experimentation

Roundtables, Local Protocols, Training to Professionals, Community Workshops and Piloting

Read more...

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Относно: Доставка на специализирана литература, дидактически материали по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

Read more...

 
More Articles...