Get Adobe Flash player
Начало Projects Present
Български (България)English (United States)

През 2022 година Фондация ЕКИП продължава предоставянето на услуги в Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" Бургас по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С-01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда”, гр. Бургас, безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

продължава>

 

През октомври 2021 год. Сдружение „Амала - Приятели“  и Фондация ЕКИП стартираха партньорския си проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“, който се провежда на територията на община Дупница и селата Крайници и Джерман.

 

продължава>

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПРЧР 2014 – 2020, Проект № BG05М90Р001-2.032-0004 «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов»

Интервю с Теменужка Тодорова – методически консултант към Център за ранна интервенция на уврежданията в Община Свищов пред Радио „Фокус“

BG05M9OP001-2.032 "Социално включване в общността", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

продължава>

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

От 01.07.2019 год. Фондация ЕКИП (бенефициент) и Община Свищов (партньор) стартират изпълнението на проект "Център за услуги за ранна интервенция на увреждания и семейна подкрепа", BG05M9OP001-2.032 "Социално включване в общността", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

продължава>

 
Още статии...