Get Adobe Flash player
Начало Проекти Обява за работа - социален педагог
Български (България)English (United States)

 

 

 

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжност "социален педагог" по проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа  Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02 с Бенефициент: Фондация ЕКИП.

Описание на длъжността:

Социалният педагог има експертна позиция без ръководни функции по отношение организацията на цялостната дейност по проекта.

Длъжността изисква способност за приспособяване, професионализъм, висока степен на умения за работа с деца, работа в мултидисциплинарен екип, както и за решаване на проблеми. Социалният педагог умее много добре да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и с общността, партньорите и други.

Длъжностни задължения

• Провежда срещи с деца и семейства.

• Обсъжда със семейството възможностите за индивидуалното развитие на детето, които се предоставят от настоящия проект.

• Взима тяхното информирано съгласие за участие.

• Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за детето по време на участието му в различните инициативи по проекта.

• Участва в екипни срещи и обсъждания.

• Участва в индивидуална и групова супервизия, като представя за обсъждане конкретни случаи.

• Осъществява теренна работа и се среща с деца и техните семейства, като ги стимулира за записване в детска градина и подготвителна група в училище.

Място на работа: гр. Стралджа, ДГ "Мати Рубенова"

Вид на договора - трудов с продължителност от 24 месеца

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – кандидатите с висше образование в т.ч. ПНУП, социална педагогика, специална педагогика, социална работа, психология са с предимство.

В случай, че няма кандидати с висше образование, длъжността може да бъде заета от студент след първи курс на обучение в гореизброените специалности.

Начин на кандидатстване:

Кандидатите подават:

- автобиография и мотивационно писмо на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на хартиен носител на адрес: София, ж.к. Западен парк, 75, вх.1, ет.1

 

Срок за получаване на кандидатурите: 31.08.2016

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в ДГ "Мати Рбенова", гр. Стралджа