Get Adobe Flash player
Начало Ресурси Ръководства Наръчник
Български (България)English (United States)

 

Първа и Втора част

Наръчникът съдържа теми, посветени на различни жизнени умения. За обучение на учениците във всяко от уменията авторите са предложили няколко модула/сесии. Те могат да бъдат адаптирани както към отделните учебни предмети, така и към времето за самоподготовка на учениците.

Наръчникът цели да насочи вниманието на преподавателите към интерактивния метод на обучение и към преподаването на жизнени умения на децата във ВУИ. Това би повлияло не само върху ефективността на работата между двете страни, но и конкретно би повишило възможността за успешна социална реинтеграция на децата, напускащи тези институции.

Автор и съставители: Б. Житарова

 

Наръчник за родителски групи и организации

Наръчникът е част от дейностите по проект “Деинституционализация: подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развиване на социални услуги, предлагани в общността”, реализиран от КЕЪР България.

Целта на наръчника е да подпомага родителски групи и застъпнически организации в тяхната работа. Този наръчник е полезен за всяка родителска група или застъпническа организация, която иска да работи за системно приобщаване на хората с увреждания чрез постигане на социална промяна. Наръчникът е посветен на застъпничеството като инструмент за социална промяна и управлението на застъпническа организация.

 

"...Задачата на наблюдението на детския труд е да идентифицира и отстрани момчета и момичета от полагане на детски труд като ги насочи към подходящи рехабилитационни услуги. В този смисъл наблюдението на детския труд допринася за постепенното премахване на детски труд в определени икономически сфери и географски региони... Този наръчник представя  информация за това как да се проектира, развие и функционира системата за наблюдение на детския труд в България. Той се основава на общия модел за процеса "наблюдение на детски труд."