Проект „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-010

Бенефициент: Фондация ЕКИП

Домът е най – топлото място, родителите дават най – добрите и умни съвети, семейството се уважава и почита – за всичко това разговаря ха днес в ДГ “ Здравец “. Празникът, посветен на Деня на християнското семейство във ІІ група „ Слънце “, организиран от педагозите Нели Тончева Кавалджиева и Дора Богданова е част от оргаизираните по проект „Новото утре“ инициативи в изпълнение на дейност „Мултикултурен обмен“. Целта на дейността е да създаде условия за взаимно опознаване между децата от различни етнически групи и формиране на толерантност и уважение към културното различие на ниво деца, родители, учители, общности. Деца и родители от гр. Стралджа присъстваха на пресъздаването на коледения ритуал от децата в ДГ „“Здравец“. Облечени в народни носии те изпълняваха всички обреди. Момиченцата старателно се учиха как се пресява брашно, как се меси питката за празника . Всички седнаха чинно край трапезата, за която научиха, че на този ден не се раздига, за да може да си хапне и самата Св . Богородица и да благослови дома  Децата ще запомнят добрите уроци, ще разказват за тях и в семейството, ще разпитват за повече подробности и със сигурност , когато пораснат , ще бъдат готови да предават знанията и на своите деца. Защото усвояването на добродетелите започва още от най – ранна възраст .

В ДГ “ Здравец “ пазят и обичат българските традиции . Чрез активно участие в пресъздаването им децата се обучават и възпитават на добрини и стават носители на българщината.