Име на проект : Деинституционализация – подобряване качеството на живот на деца с увреждания

Номер : BG 2004/016-711.01.02-1.25

Обхват на проекта : Община Момчилград,

Начало на проекта(месец/година) : 04/2007

Край на проекта(месец/година) : 09/2008

Бюджет : 80 878 EURO

донор : Програма ФАР 2004 – МТСП

Партньори : Община Момчилград – Фондация ЕКИП

Програмен сектор : Социална закрила и развитие