Ръководства

Начало » Ръководства
2 02, 2023

Модели за превенция на насилието в училище“, автор Хариета Манолова

февруари 2nd, 2023|

„Модели за превенция на насилието в училище“, Хариета Манолова – обобщение на опита за работа по превенция на насилието в училище в Перник, Кюстендил и Момчилград; описание на методологията и конкретните резултати във всяка община: Мрежа за превенция на насилието, Учлищни проекти, Въпросници за оценка на риска от насилие в училище, Карти на услугите; изводи и препоръки за бъдеща работа. [...]

2 02, 2023

“Междуличностни умения”

февруари 2nd, 2023|

Ръководство за социални работници, Първа и Втора част Разработено в партньорството с Факултета по педагогика към Софийски Университет и Фондация «Център за професионално развитие и образователни иновации». Интересно и атрактивно ръководство за социални работници, насочено към развитие на уменията за комуникация и междуличностно общуване.Първата част представя основни положения за същността на комуникацията и за факторите, влияещи върху комуникационния процес, които [...]

2 02, 2023

„Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България“

февруари 2nd, 2023|

Изследване по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”, финансиран по програма Матра на Външно министерство на кралство Нидерландия.  

Go to Top