Настоящи проекти

Начало » Настоящи проекти
1 02, 2023

Фондация ЕКИП ще продължи да предоставя услуги в ОЦРДРРП „Надежда“- Бургас до 30 юни 2023 година

февруари 1st, 2023|

През 2023 година Фондация ЕКИП продължава предоставянето на услуги в Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" Бургас по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С-01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда”, гр. Бургас, безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Услугите ще се предоставят в 3 направления (подппроекти): 1.Ранна интервенция на уврежданията. 2. „Предоставяне на психологическа [...]

1 12, 2022

Започна подготовката за провеждане на четири застъпнически кампании в Община Дупница

декември 1st, 2022|

Във връзка с изпълнението на проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“ Сдружение „Амала – Приятели“ съвместно със своите партньори - Фондация ЕКИП и обучените младежки лидери започна подготовката за провеждане на четири застъпнически кампании на следните теми: - „Равен достъп до качествено образование“, - „Узаконяване на незаконни жилища на улица Джерман“, - „Асфалтиране [...]

18 10, 2021

Проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“

октомври 18th, 2021|

  През октомври 2021 год. Сдружение „Амала - Приятели“  и Фондация ЕКИП стартираха партньорския си проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“, който се провежда на територията на община Дупница и селата Крайници и Джерман. Проектът се реализира по Втори конкурс за стратегически проекти на ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021  в Тематичен приоритет [...]

25 11, 2019

Информация по проект „Център за ранна интервенция на уврежданията в Община Свищов „

ноември 25th, 2019|

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПРЧР 2014 – 2020, Проект № BG05М90Р001-2.032-0004 «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов» Интервю с Теменужка Тодорова – методически консултант към Център за ранна интервенция на уврежданията в Община Свищов пред Радио „Фокус“ BG05M9OP001-2.032 "Социално включване в общността", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез [...]

10 07, 2019

Стартира изпълнението на проект „Център за услуги за ранна интервенция на увреждания и семейна подкрепа“, BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“

юли 10th, 2019|

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 От 01.07.2019 год. Фондация ЕКИП (бенефициент) и Община Свищов (партньор) стартират изпълнението на проект "Център за услуги за ранна интервенция на увреждания и семейна подкрепа", BG05M9OP001-2.032 "Социално включване в общността", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проектът е [...]

9 07, 2019

Обява за работа

юли 9th, 2019|

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов” № BG05М90Р001-2.032-0004, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.   ОБЯВА ЗА РАБОТА ФОНДАЦИЯ ЕКИП в партньорство с ОБЩИНА СВИЩОВ, реализират проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията [...]

9 07, 2019

Благотворителен концерт „С вяра в доброто!“

юли 9th, 2019|

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа. Договор: BG05M2OP001-3.001-0101   На 08.06.2018 беше проведен Благотворителен концерт „С вяра в доброто!“ за местната църква. в гр. Стралджа Деца от ДГ "М.Рубенова участваха в благотворителния концерт за набиране на средства за ремонт на подовата настилка в храм „Св.Архангел Михаил“. Концертът се проведе в читалището, където [...]

1 07, 2019

Обява за работа

юли 1st, 2019|

ФОНДАЦИЯ ЕКИП в партньорство с ОБЩИНА СВИЩОВ, реализират проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.   От месец юли 2019 год. стартира услуга в общността „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов”.   ФОНДАЦИЯ ЕКИП, в качеството си на [...]

9 04, 2019

Интересни идеи в ДГ „Здравец“ в гр. Стралджа

април 9th, 2019|

ПРОВОКИРАТ ТАЛАНТА НА ДЕЦАТА   Децата от ДГ“Здравец“ са истински творци. Техният талант се провокира по най-различни начини. И учителките знаят как да постигнат това. В изпълнение на проекта „Новото утре“ в градината има обособени различни клубове, но като че ли най-популярен се оказва клубът „Изкуството и аз“ под ръководството на Мима Вълкова, Нели Тончева Кавалджиева, Ваня Пенева, Зоя Вълчева. [...]

28 12, 2018

Ден на християнското семейство в ДГ „Здравец“ гр. Стралджа

декември 28th, 2018|

            Проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа. Договор: BG05M2OP001-3.001-010 Бенефициент: Фондация ЕКИП Домът е най – топлото място, родителите дават най – добрите и умни съвети, семейството се уважава и почита – за всичко това разговаря ха днес в ДГ “ Здравец “. [...]

Go to Top